جعبه کمک های اولیه یا کیف کمک های اولیه؟

جعبه کمک های اولیه یا کیف کمک های اولیه ؟ پک کمک های اولیه مناسب جهت استفاده درمنازل ، ساختمانها ، شرکتها اداره جات و مراکز صنعتی است و به ۲ صورت اصلی طراحی و ارائه می گردد. ۱- بصورت ثابت و نصب شده در یک محل ۲- بصورت پرتابل و قابل جابجایی هر یک …

جعبه کمک های اولیه یا کیف کمک های اولیه؟ ادامه »